Ke stažení

Advokační materiály

One pager – Provázející učitelé. Nevyužitá příležitost českého školství

Policy paper – Provázející učitel. Slepá skvrna přípravy učitelů

Pomůcky pro provázející učitele a lektory 

Publikace – Učíme se navzájem. Kompetenční rámec provázejícího učitele (B. Pravdová, 2023)

Kartičky – Kompetenční rámec provázejícího učitele (Učitel naživo ve spolupráci s provázejícími učiteli, 2020, aktualizace 2023)

Pomůcky pro studenty a studentky učitelství

Kompetenčním rámec absolventa učitelství (MŠMT, 2023)

Kartičky pro formativní hodnocení studenta učitelství (Učitel naživo, 2021)

Doporučení pro práci s Kompetenčním rámcem studenta učitelství (J. Michnová, B. Pravdová, 2021).

Studie

Pedagogika – Utváření profesního sebepojetí učitele jako součást kurikula studijního programu učitelství (B. Pravdová, 2022)

Provázející učitel – slepá skvrna přípravy učitelů v Česku. Kde se můžeme v Evropě inspirovat? Vybrané aspekty dobré praxe (Učitel naživo, 2022)

Výzkum – Modely pregraduální přípravy učitelů pro 2. a 3. stupeň – Finsko, Švédsko, Anglie, Estonsko, Rakousko (Učitel naživo, 2021)

Shrnutí výzkumu – Modely pregraduální přípravy učitelů pro 2. a 3. stupeň – Finsko, Švédsko, Anglie, Estonsko, Rakousko. Hlavní zjištění a doporučení pro ČR (Učitel naživo, 2021)

Články

EDUin – MŠMT hledá cesty, jak systémově podpořit provázející učitele. Našlápnuto má dobře, příprava budoucích učitelů ale nemůže být pro ty provázející vedlejšákem (A. Gáborová, 2023)

Řízení školy – I učitelé potřebují své učitele – provázejícího a uvádějícího (A. Francová, 2022)

Řízení školy – Provázející učitel jako slepá skvrna přípravy učitelů (A. Francová, 2022)

Řízení školy – Kompetenční rámec absolventa učitelství – příležitost přivést do škol kvalitnější učitele (A. Francová, 2023)

Podcasty

Hovory z kabinetu s Danielem Pražákem
Speciální díly populárního podcastu o školství věnované tématu provázejících učitelů.

Jak přicházejí na svět učitelé a učitelky?
Podcast Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů – platformy, která sdružuje ty, kdo připravují budoucí učitele a učitelky, a to napříč ČR i institucemi.