Jak jsou na tom provázející učitelé dnes?

V červnu 2023 bylo schváleno ukotvení pozice provázejících učitelů v zákoně.

V červnu 2023 byla schválena novela zákona o pedagogických pracovnících, která ukotvuje pozici provázejícího učitele s účinností od 1. 1. 2024 a umožňuje tak její další systémovou podporu.

V dalším kroku má navázat novela školského zákona a prováděcích právních předpisů, která provázejícím učitelům zajišťuje již konkrétní podporu s účinností od 1. 1. 2026.

V únoru 2023 MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování této podpory, s výjimkou odpočtů přímé pedagogické činnosti. Od září 2023 ji získalo prvních 900 provázejících učitelů na školách, které se do pokusného ověřování přihlásily. Další školy se mohou přihlásit v následujícím roce. Na základě vyhodnocení pokusného ověřování dojde k finálním úpravám systému podpory skrze novelizaci prováděcích právních předpisů tak, aby od ledna 2026 mohl systém platit pro všechny.

Kdo je provázející učitel podle zákona o pedagogických pracovnících?

Provázející učitel je ten, kdo metodicky vede žáka (SŠ) nebo studenta jiné školy (VOŠ) nebo vysoké školy nebo účastníka DVPP podle § 22 odst. 1 písm. a) (studium pedagogiky) připravujícího se v rámci praktického vyučování, praktické přípravy nebo praxe na výkon povolání učitele. Došlo také ke stanovení základních požadavků pro vstup do této role – předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 a praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti v délce 5 let.

Jak bude plánovaná podpora provázejících učitelů vypadat?

Podle aktuálního návrhu má být role provázejícího učitele, vykonávaná v minimálním rozsahu 60 vyučovacích hodin za školní rok, tzv. specializovanou činností. 

Výkon role provázejících učitelů v min. rozsahu 60 hodin má zahrnovat:

  • 30 hodin práce se studenty a studentkami učitelství (nad rámec hodin ve výuce)
  • 20 hodin průběžného vzdělávání za školní rok
  • 10 hodin spolupráce s vysokoškolskými vzdělavateli

Provázející učitelé získají:

Povinné specializační studium v rámci DVPP
Provázející učitelé budou absolvovat vstupní vzdělávání v rozsahu min. 20 hodin a následně průběžné vzdělávání v rozsahu min. 20 hodin za školní rok zajištěné fakultou připravující učitele.

Finanční ohodnocení
Provázející učitelé dostanou specializační příplatek ve výši 2 000 Kč hrubého měsíčně po celý školní rok, v němž provázení vykonávají.

Čas
Provázejícím učitelům bude snížen rozsah přímé pedagogické činnosti, budou-li provázet ve větším rozsahu. Při výkonu činnosti v rozsahu 90 a více hodin za školní rok budou mít provázející učitelé nárok na odpočet 1 hodiny přímé pedagogické činnosti za týden. V případě provázení v rozsahu 120 a více hodin školní rok budou mít nárok na odpočet 2 hodin týdně.

Spolupráci s VŠ
Posílena má být také spolupráce provázejících učitelů s vysokoškolskými vzdělavateli a vyhodnocování kvality praxí.

Poznámka: Provázející učitelé mohou nadále provázet i v rozsahu menším než 60 hodin za školní rok, pak ale nepůjde o specializovanou činnost, na kterou je nový systém podpory navázán. 

Jaké postavení měli provázející učitelé doposud? 

Provázející učitelé jsou klíčoví aktéři v učitelské přípravě s přímým vlivem na kvalitu budoucích učitelů. Jejich činnost vyžaduje specifické mentorské a reflektivní dovednosti a je časově náročná. Navzdory tomu ale provázející učitelé postrádali jakoukoliv systémovou podporu a odpovídající podmínky pro kvalitní výkon této role. Provázeli studenty učitelství bez přípravného studia, za symbolickou finanční odměnu, nad rámec svého úvazku učitele a zpravidla bez většího propojení s fakultou připravující učitele.

To se začalo pomalu měnit od září 2021, kdy si Ministerstvo školství společně s děkany fakult připravujících učitele dalo za cíl reformovat systém přípravy učitelů v ČR v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Cílem reformy je do roku 2024 výrazně proměnit podobu praxí studentů a studentek učitelství, podpořit inovace jejich přípravy a rozvoj oborových didaktik. Ministerstvo proto poprvé navrhlo ukotvit pozici provázejících učitelů přímo v zákoně č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, jehož novela byla v červnu 2023 schválena, a plánuje provázející učitele v jejich práci i systémově podpořit.